Temetői rend és tájékoztató

A temető nyitva tartása

 • Nyár időszakban (április 01 – október 31): 07.00 – 20.00 óráig
 • Téli időszakban (november 01 – március 31): 08.00 – 18.00 óráig

A sírhely felett rendelkező által végzendő, illetve végezhető munkák

A temető üzemeltetője a fűnyírást a gyalogos útvonalak mentén végzi el. A sírhelyek között a sírhely felett rendelkezőknek a feladata a fűnyírás, gyomlálás. Gyomirtó szerek használata a temetőben kegyeleti okokból, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően nem megengedett. Aki nem tudja, vagy nem akarja valamilyen oknál fogva a fűnyírást, gyommentesítést megoldani, az jelezze a Lelkész Hivatalban, ebben segítséget próbálunk nyújtani.

Temetőlátogatók által végezhető munkák:

 • egynyári vagy évelő lágyszárú növények ültetése, ápolása
 • cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése
 • a sírhely gondozása, gyomtalanítása

A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a kijelölt tároló helyre kérjük elhelyezni. Az öntözéshez kannákat biztosítunk, melyet használat után kérjük a tárolóhelyre visszaakasztani szíveskedjenek.

A temető területén fás szárú növényt ültetni – a jogszabályi rendelkezések miatt – tilos!

Sírhely megváltás

Az egyszeri megváltás időtartamai és díjai

Teljes jogú szokolyai református egyháztagoknak:
 • Egyszemélyes sírhely-25 évre: 12.500.-Ft
 • Kettős sírhely-25 évre: 25.000.-Ft
 • Gyermeksírhely-25 évre: 10.000.-Ft
 • Sírbolt (kripta)-60 évre: 100.000.-Ft
 • Urnasír-10 évre: 6.000.-Ft
Egyéb esetben:
 • Egyszemélyes sírhely-25 évre: 25.000.-Ft
 • Kettős sírhely-25 évre: 50.000.-Ft
 • Gyermeksírhely-25 évre: 10.000.-Ft
 • Sírbolt (kripta)-60 évre: 200.000.-Ft
 • Urnasír-10 évre: 12.000.-Ft

A megváltási időtartam az új-, vagy rátemetés napjával kezdődik. Rátemetés alkalmával is előre kell rendezni a megváltási díjat. A megváltásból megmaradt éveket nem kell újra befizetni, csak a temetésig lejárt éveket. Így a sírhely lejárata a temetésig lejárt és kifizetett évekkel megnövekszik. A megváltási idő eltelte után a temetési helyek – a tulajdonos tiltó rendelkezése hiányában – újabb időtartamra megválthatók.

 

A temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdés, panasz a Szokolyai Református Lelkész Hivatalban (2624, Szokolya, Mányoki Ádám utca 5.) tehető.