Temetés hétfőtől szombatig – az állami és egyházünnepek kivételével – a temető nyitvatartási idejében lehetséges.

Síremlékállítás, felújítás

A felnőtt sírhelyeknek 240 cm hosszúnak és 145 cm szélesnek kell lennie. A kettős sírhelyek szélessége 240 cm.

Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban lehet elhelyezni. Felnőtt egyes sírba két nagy koporsó temethető. Koporsóban temetkezés alkalmazása nélkül a sírban hat urna helyezhető el. Az egyes sírok között legalább 60 cm távolságnak kell lenni.

Lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni

A temetkezési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának illetve, az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni a temető fenntartójának. A díj előre fizetendő (vagyis a temetés előtt).

Egyszemélyes sírhelyre, mely korábban megváltásra került, csak egyszemélyes síremlék állítható. Kétszemélyesre való bővítése csak akkor lehetséges, ha a sírhely felett rendelkező előzőleg ezt az üzemeltetőnek bejelentette és a síremlék állítása előtt a második sírhelyet is megváltotta.

Az új síremlék állításához-, vagy már meglévő felújításhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. A munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát be kell jelenti az üzemeltetőnek, amit a sírhely felett rendelkező teheti meg.

A gépkocsival történő behajtás csak a temető ravatalozó felőli kapuján lehetséges. A kapu lakattal lezárt, kulcsát a Református Lelkészi Hivatalban lehet átvenni. Az építési munkákhoz, valamit a meglévő sírhelyek felújításához a munka végzője az alábbi temető üzemeltetési hozzájárulást köteles fizetni:

  • Egy- vagy kétszemélyes síremlék építése esetén: 6.000.-Ft/nap
  • Három-vagy négyszemélyes síremlék építése esetén: 10.000.-Ft/nap
  • Meglévő síremlék felújítása: 1.500.-Ft/nap
  • Betűvésés síremlékenként: 1.500.-Ft
  • Kriptaépítés: 20.000.-Ft/nap

A munkát végzőnek a munka megkezdése előtt be kell fizetni a fenti összeget a Lelkészi Hivatalban. A munkálatok befejezését követően a vállalkozó köteles helyreállítani az eredeti állapotot, elszállítva a munkavégzés során keletkezett hulladékot, vagy a régi síremléket.

A régi síremlék tárolása a temető területén tilos!

A felnőtt sírhelyekre maximum 190 cm hosszú, 95 cm széles síremlék állítható, 25 cm-es járdával körülvéve. Kettős sírhelyekre 190 cm hosszú, 190 cm széles síremlék állítható, 25 cm-es járdával körülvéve. Új síremléket csak akkor lehetséges építeni, ha a sírhely megváltása még nem járt le. A lejárt sírhely megváltása esetén az új síremlék felállítása lehetséges.

A temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdés, panasz a Szokolyai Református Lelkész Hivatalban (2624, Szokolya, Mányoki Ádám utca 5.) tehető.