Mindnyájunkban felmerülhet a kérdés, hogyan tud egy egyházközség táborhelyet, templomot, lelkészt eltartani. Hogyan tudunk felújításokat végezni? Hogyan tudjuk támogatni a fiataljainkat? Hogyan lehet, hogy télen fűtött helyen hallgathatjuk Isten igéjét? Miért tiszta minden héten a templom? Miért van hetente friss virág az Úrasztalán?  Hogy lehet, hogy a gyermekeinkre vigyáznak vasárnap az istentisztelet alatt, hogy csak Istenre tudjunk figyelni? Hogyan tudunk diakóniai szolgálatot, beteglátogatásokat végezni? Hogyan kerül a lelkészünk a kórházba egy beteg testvérünk ágya mellé?

Hova kerül a perselybe bedobott pénzünk? Miért 7.000 forint az egyházfenntartói járulék?

Ezt mind a testvéreknek, a sok odaszánt idejüknek, önfeláldozó munkájuknak köszönhetjük.

De mennyien is vagyunk? Ki az, aki odaszánja nehéz munkával megkeresett kenyerét és a testvéreknek ajánlja fel? Erre próbálunk számokkal választ adni az alábbi három diagramban.