Hirdetések

  • 2023-tól az istentiszteletek a táborhelyen lesznek megtartva

Rendszeres alkalmaink:

  • vasárnap 10:30 istentisztelet
  • hétfő 18:00 imaóra
  • csütörtök 17:00 énekkari próba
  • csütörtök 18:00 bibliaóra